Ponudite pomoć

Ponudite smještaj

Ponudite smještaj, sobu, apartman, stan, kuću

Ponudite kamper ili mobilnu kućicu

Ponudite kamper ili mobilnu kućicu koju možemo odvesti na odredište i zbrinuti one koji ne mogu otići ili moraju ostati

Ponudite uslugu prijevoza robe i putnika

Ukoliko imate osobno vozilo, kombi ili kamion te možete odvesti putnike ili robu na odredište

Tražimo volontere u organizaciji i na odredištu

Ukoliko možete pomagati u organizaciji na području svog mjesta, Istre ili na odredištu

Ponudite ispravne kućanske uređaje

Ako imate ispravne kućanske uređaje koje možete donirati

Građevinski materijal i oprema

Sav građevinski materijal i oprema koju možete donirati

Ostala pomoć koju možete ponuditi

Sve ostalo što za sada nije navedeno u posebnim kategorijama

Izbornik