Zajedno Za Stjepana

Dosad prikupljeno #ZajednoZaStjepana155 521 kn

155 521 kn

Priča o Stjepanu je priča o borbi, nadi i vjeri u bolju budućnost. Zbog komplikacija na porodu mališa je ostao bez kisika i morali su ga reanimirati. Radi ranije utvrđene deformacije na crijevima nedugo nakon rođenja morao je bit podvrgnut operativnom zahvatu kojim su mu skratili crijeva za 13 centimetara te nakon operacije prebolio Sepsu.

Nažalost Stjepanovim mukama tu nije bio kraj. Sa svoje 3,5 godine još ne priča. Razumije što mu se govori, ali on sam izgovara možda tek desetak riječi. Počeo se podizati na noge, no zbog ostalih motoričkih problema to nije ni stabilno ni sigurno.

Upravo iz tog razloga roditelji su kontaktirali polikliniku Glavić gdje Stjepan kreće sa tretmanima 21.06.2021.

Prilikom dolaska u kliniku roditelji moraju izvršiti uplatu od 10 000,00 kn (to je već uplaćeno), a kasnije uplate se izvršavaju na tjednoj bazi do cifre od 66 000,00 kn sa mogućnošću rasta krajnjeg iznosa.

Zbog velikog interesa javnosti i prije službenog pokretanja akcije počinjemo sa prikupljanjem sredstava. Privremeni IBAN smo dobili samo još UDU da odradi svoje. Dokle god ne dobijemo odobrenje uplate će se prikupljati na račun udruge i kasnije će biti prebačene na otvoreni račun vezan uz ovu akciju.

Način uplate:

IBAN: HR0923600001102913973
ISTRA POMAŽE
Tomassinijeva 12, Pula
model „HR00“ i poziv na broj „OIB UPLATITELJA“
NAPOMENA: Za Stjepana
SWIFT CODE ZA Zagrebačku Banku ZABAHR2X

Sve uplate će biti javno objavljene na dnevnoj bazi sa inicijalima uplatitelja i iznosom koji je uplaćen.

Hvala svima što ste uz nas i što već sada pružite veliku podršku hrabrom Stjepanu!

#ZajednoZaStjepana

“Imali smo potrebu pokazati Vam Stjepana. Imali smo potrebu reći jedno veeeliiiko HVALA !!! Dajete nam iz dana u dan sve veću snagu i vjeru u bolju budućnost za Stjepana”

– Obitelj Budimir

UPLATE NA DAN 14.06.2021

E.B – 200,00 KN
L.Ć – 200,00 KN
K.B – 700,00 KN
D.R – 50,00 KN
M.S – 31,00 KN
D.A – 50,00 KN
G.P.P. – 100,00 KN
D.D – 200,00 KN
M.Z – 200,00 KN
I.B – 50,00 KN
L.P – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 5 000,00 KN
A.K – 100,00 KN
T.N – 100,00 KN
S.Š – 300,00 KN
K.S – 100,00 KN

UKUPNO NA DAN 14.06.2021: 7481,00 KN

UPLATE NA DAN 15.06.2021 DO 18:55

D.S – 50 EURA
N.S – 50,00 KN
M.P – 150,00 KN
K.C – 1 000,00 KN
S.F.S – 500,00 KN
PRAVNA OSOBA – 750,00 KN
Č.M – 500,00 KN
Z.S – 500,00 KN
D.M – 100,00 KN
J.V – 44,00 KN
Ž.A – 100,00 KN
N.P – 200,00 KN
R.D – 100,00 KN
R.B – 500,00 KN
V.B.M – 100,00 KN
S.M – 200,00 KN
M.Č – 100,00 KN
I.J – 150,00 KN
M.P – 200,00 KN
Y.I – 200,00 KN
A.Š – 350,00 KN
A.V – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
B.F – 100,00 KN
AM.D – 100,00 KN

ZAPRIMLJENO NA DAN 15.06.2021: 7094,00 KN I 50 EURA

UPLATE NA DAN 16.06.2021 DO 20:02

I.M – 50,00 KN
Z.I – 50 EURA
A.C – 50,00 KN
I.A – 400,00 KN
M.L.P -400,00 KN
J.B – 500,00 KN
S.T – 200,00 KN
Z.C – 5 000,00 KN
B.B – 100,00 KN
D.P – 100,00 KN
M.J – 50,00 KN
M.M – 150,00 KN
N.N.D – 50,00 KN
A.H – 20,00 KN
D.B – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 200,00 KN
S.R – 100,00 KN
J.H – 100,00 KN
M.J.M – 400,00 KN
S.Đ – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 600,00 KN
P.S.J – 200,00 KN
M.I – 50,00 KN
PRAVNA OSOBA – 50,00 KN
N.V – 150,00 KN
A.R – 100,00 KN
M.Ć – 200,00 KN
P.Ž – 250,00 KN
L.M – 200,00 KN
Z.M – 200,00 KN
K.B.T – 50,00 KN
E.H.O – 300,00 KN
M.S – 100,00 KN
O.D – 100,00 KN
J.J – 200,00 KN
Z.P – 200,00 KN
S.K – 100,00 KN

UKUPNO ZA DAN 16.06.2021 11.595,00 KN SA 50 EURA

UPLATE NA DAN 17.06.2021

R.C – 50,00 KN
M.B – 200,00 KN
R.A.H – 20 EURA
E.S.B – 200,00 KN
M.S – 200,00 KN
G.M – 200,00 KN
M.Š – 200,00 KN
L.B – 100,00 KN
A.B.V – 100,00 KN
R.S – 500,00 KN
S.B – 100,00 KN
K.L – 200,00 KN
M.R – 50,00 KN
M.Ć – 500,00 KN
B.A – 100,00 KN
M.R – 100,00 KN
H.T – 1 000,00 KN
S.A – 500,00 KN
A.N – 100,00 KN
D.V – 200,00 KN
L.L – 50,00 KN
N.V – 200,00 KN
K.B.B – 50,00 KN
M.L – 50,00 KN
S.Ć – 200,00 KN
Z.D – 400,00 KN
K.C – 500,00 KN
R.M – 100,00 KN
K.R.P – 200,00 KN
M.Š – 50,00 KN
A.Č.A – 150,00 KN
L.M – 100,00 KN
S.K – 50,00 KN
M.R – 20,00 KN
I.B. – 100,00 KN
M.J – 100,00 KN
S.C – 100,00 KN
E.B – 100,00 KN
Š.S – 100,00 KN
P.P.J – 500,00 KN
R.C.P – 100,00 KN
Đ.H – 100,00 KN
D.F – 100,00 KN
K.B – 100,00 KN
Ž.K – 200,00 KN
A.S – 100,00 KN
A.Č – 50,00 KN
D.M – 100,00 KN
D.P.K – 500,00 KN
N.J – 50,00 KN
I.P – 100,00 KN
N.F – 100,00 KN
E.B – 30,00 KN
B.B – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA 4 000,00 KN
S.P.T – 100,00 KN
S.P – 200,00 KN
S.M – 50,00 KN
P.T – 200,00 KN
V.F – 100,00 KN
E.F – 50,00 KN
D.B – 100,00 KN
N.G – 100,00 KN
S.R – 200,00 KN
A.D – 100,00 KN
V.J – 100,00 KN
R.K – 100,00 KN
P.H – 200,00 KN
M.J – 50,00 KN
S.C – 200,00 KN
I.M – 100,00 KN
L.M – 100,00 KN
M.M – 500,00 KN

Dospjela sredstava za 17.06.2021. 16 000,00 kn i 20 Eura

UPLATE NA DAN 18.06.2021 DO 19:30

K.D – 200,00 KN
M.P-E – 50 EURA
K.G – 50 EURA
R.T – 20 EURA
L.G – 650,00 KN
M.D – 100,00 KN
M.U – 200,00 KN
A.U – 101,00 KN
S.K – 87,00 KN
M.M – 100,00 KN
L . J – 50,00 KN
A.U – 100,00 KN
D.C – 300,00 KN
P.M – 100,00 KN
R.K – 300,00 KN
M.S – 60,00 KN
A.Š – 250,00 KN
S.Č – 500,00 KN
S.A.D – 300,00 KN
Ž.B – 50,00 KN
S.J.P – 200,00 KN
D.Ž – 200,00 KN
S.F – 50,00 KN
D.N – 200,00 KN
I. J – 1 500,00 KN
B.B – 2 000,00 KN
P.J.P – 150,00 KN
R.Č – 100,00 KN
S.M – 30,00 KN
M.M – 200,00 KN
K.T – 200,00 KN
V.Ž – 100,00 KN
M.U.S – 20,00 KN
G.K – 50,00 KN
D.D – 100,00 KN
M.M – 500,00 KN
M.Ć – 200,00 KN
R.J – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA 5 000,00 KN
M.L – 200,00 KN
V.G – 200,00 KN

DANAŠNJE UPLATE 14 748,00 KN + 120 EURA

Navedene uplate odnose se na period od petka do nedjelje u 17:00h

S.B – 200,00 KN
A.K – 200,00 KN
D.O – 100,00 KN
M.Š – 100,00 KN
A.P – 300,00 KN

UPLATE NA DAN 21.06.2021 DO 20:14

V.L – 700,00 KN
V.K – 30 EURA
P.V – 20 EURA
V.M.P – 200,00 KN
K.M – 50,00 KN
E.M – 200,00 KN
I.S – 50,00 KN
M.V – 100,00 KN
P.U – 250,00 KN
C.S.C – 500,00 KN
M.Z – 100,00 KN
Đ.I – 50,00 KN
A.S – 100,00 KN
E.V – 200,00 KN
B.I – 200,00 KN
K.V – 100,00 KN
D.M – 100,00 KN
M.T – 200,00 KN
D.R – 200,00 KN
T . T – 200,00 KN
S.H – 200,00 KN
S.L – 300,00 KN
A.B – 50,00 KN
E.Š – 1 000,00 KN
M.Š – 100,00 KN
N.B – 100,00 KN
A.B – 100,00 KN
D.M – 100,00 KN
Z.C – 1 000,00 KN
A.A – 200,00 KN
N.T – 200,00 KN
N.J – 100,00 KN
H.M – 100,00 KN
K.K – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 800,00 KN
T.B – 100,00 KN
A.C – 3 000,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
I.D.C – 100,00 KN
M.K – 100,00 KN
I.M – 200,00 KN
V.G – 200,00 KN
G.S – 650,00 KN
PRAVNA OSOBA – 100,00 KN
A.J – 50,00 KN
M.O – 100,00 KN
N.J – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 500,00 KN
R.B – 200,00 KN
K.J – 100,00 KN
E.K.C – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA 300,00 KN
R.D – 1 000,00 KN
O.M – 100,00 KN
R.F – 75,00 KN
J.A – 200,00 KN
UPLATE NA DAN 21.06.2021 GODINE DO 20:14 IZNOSE 17 525,00 KN + 50 EURA ŠTO NAS DOVODI DO UKUPNOG IZNOSA OD 77 143,00 KN!!!

A.P.Z – 300,00 KN
J.J – 50,00 KN
M.Š – 100,00 KN
K.D – 50 EURA
K.K.N – 400,00 KN
R.M – 100,00 KN
T.J – 1 000,00 KN
M.Z – 100,00 KN
I.D.H – 100,00 KN
M.Š – 50,00 KN
B.B – 200,00 KN
T.B – 500,00 KN
M.K – 1 500,00 KN
R.S – 500,00 KN
M.K – 15,00 KN
G.B.R – 200,00 KN
P.S – 100,00 KN
D.V – 100,00 KN

UKUPNO UPLAĆENO NA DAN 22.06.2021 5315,00 KN + 50 EURA

UPLATE NA DAN 23.06.2021

G.M – 200,00 KN
M.J I M.J – 150 EURA
I.B – 50 EURA
S.S – 50,00 KN
A.P – 100,00 KN
R.B – 30,00 KN
M.H 200,00 KN
V.I – 100,00 KN
V.M.M – 50,00 KN
E.O – 100,00 KN
S.M – 100,00 KN
M.H – 50,00 KN
A.M – 100,00 KN
E.B – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
P.M.S – 35,00 KN
PRAVNA OSOBA – 270,00 KN
PRAVNA OSOBA – 200,00 KN
S.D – 25,00 KN
J.Ž – 100,00 KN
N.V – 200,00 KN
M.F – 80,00 KN
K.D – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
D.M – 300,00 KN
M.G – 100,00 KN
M.F.K – 50,00 KN
V.W – 100,00 KN
A.M – 100,00 KN
S.B – 100,00 KN
D.P – 100,00 KN
L.V – 100,00 KN
UPLATA PREKO CLOUD LIMITED 500,00 KN
UPLATA PREKO CLOUD LIMITED 50,00 KN
J.E – 100,00 KN
S.D – 200,00 KN
B.S – 100,00 KN
F.P – 100,00 KN
Š.F.G – 50,00 KN
M.L – 10,00 KN
P.K – 500,00 KN
S.A – 100,00 KN
V.B – 100,00 KN
S.F – 100,00 KN
M.J – 100,00 KN
I.Z – 100,00 KN
R.S – 100,00 KN
D.M – 100,00 KN
N.J – 50,00 KN
N.M – 100,00 KN
N.V – 100,00 KN
D.Š – 200,00 KN
S.S – 100,00 KN
G.M – 50,00 KN
R.S – 50,00 KN
L.A – 100,00 KN
R.B – 100,00 KN
K.M – 100,00 KN
S.F.P – 20,00 KN
R.A – 300,00 KN
R.C – 500,00 KN
M.Š – 50,00 KN
A.P – 100,00 KN
K.G – 100,00 KN
P.M – 100,00 KN
N.P – 100,00 KN
T.H – 100,00 KN
R.M – 50,00 KN
A.P – 50,00 KN
M.P – 750,00 KN
R.M – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 400,00 KN
A.D – 50,00 KN
M.S – 100,00 KN
E.V – 100,00 KN
K.V – 100,00 KN
M.F – 200,00 KN
PRISTIGLE UPLATE NA DAN 23.06.2021 11 870,00 KN + 200 EURA ŠTO NAS DOVODI DO UKUPNOG IZNOSA OD 96 203,00 KN !!!
I onda nas pitaju odakle crpimo volju i energiju za pokretanje akcija. Upravo iz Vaše podrške!!

UPLATE NA DAN 24.06.2021

D.L – 100,00 KN
V.I.K – 100,00 KN
E.C – 40,00 KN
B.D – 50,00 KN
M.I – 400,00 KN
F.V – 100,00 KN
D.B – 100,00 KN
K.M – 150,00 KN
A.Š – 50,00 KN
T.V.D – 100,00 KN
S.F – 100,00 KN
N.V.D – 300,00 KN
K.P.K – 200,00 KN
S.Ž.P – 100,00 KN
M.E – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
M.P – 500,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
N.H – 154,00 KN
T.A – 150,00 KN
A.M – 100,00 KN
M.M – 200,00 KN
M.M – 30,00 KN

NA DAN 24.06.2021 DO 21:00 SAT PRISTIGLO JE 5 125,00 KN ŠTO UKUPNO IZNOSI 101 328,00 KN

UPLATE NA DAN 25.06.2021

LJ.Ž – 100,00 KN
A.P – 50,00 KN
G.G – 1 000,00 KN
M.G – 100,00 KN
D.Z – 500,00 KN
S.K – 50,00 KN
D.Z – 200,00 KN
M.J – 100,00 KN
S.H – 50,00 KN
A.M – 100,00 KN
A.Ž – 50,00 KN
B.G – 100,00 KN
M.L – 10,00 KN
K.M -300,00 KN
T . T – 100,00 KN
T.M – 50,00 KN
T.P – 100,00 KN
I.Č – 1 000,00 KN
L.B – 20,34 KN
M.G – 50,00 KN
Z.D – 50 EURA
L.C – 10 EURA
B.D – 50 EURA
N . J – 50 EURA
I.V – 50,00 KN
H.H – 30,00 KN
Z.D – 1 000,00 KN
E.Ž – 500,00 KN
M.C – 100,00 KN
M.V.K – 50,00 KN
M.H – 50,00 KN
N.M – 100,00 KN
M.J – 150,00 KN
M.D – 2 000,00 KN
S.K – 50,00 KN
K.V – 100,00 KN
S.P – 100,00 KN
A.M – 100,00 KN
S.G – 70,00 KN
N.B – 137,90 KN
A.A – 200,00 KN
V.M – 100,00 KN
Z.J – 100,00 KN
T.M – 100,00 KN
P.G – 100,00 KN
I.V.Š – 40,00 KN
D.H – 50,00 KN
A.V – 100,00 KN
N.J – 200,00 KN
E.K – 300,00 KN
A.Đ – 100,00 KN
S.Đ – 20,00 KN
G.O – 100,00 KN
A.Ž – 100,00 KN
T.B – 50,00 KN
PRAVNA OSOBA – 50,00 KN
Z.K – 100,00 KN
M.F – 100,00 KN
D.P – 200,00 KN
S.J – 200,00 KN
F.V – 100,00 KN
I.E – 100,00 KN
A.M – 70,00 KN
A.R – 100,00 KN
D.B -50,00 KN
L.G – 50,00 KN
M.G – 10,00 KN
N.L – 300,00 KN
A.P – 100,00 KN
M.M – 50,00 KN
K.A – 50,00 KN
R.R – 100,00 KN
I.R – 100,00 KN
R.A – 200,00 KN
M.J.G – 40,00 KN
PRAVNA OSOBA – 250,00 KN
Č.I – 100,00 KN
M.V – 50,00 KN
M.Š – 50,00 KN
PRAVNA OSOBA – 100,00 KN
G.B – 100,00 KN
A.S – 300,00 KN
R.H – 100,00 KN
R.I – 100,00 KN
D.P – 500,00 KN
N.T – 100,00 KN
M.A – 200,00 KN
M.M – 100,00 KN
L.B – 28,75 KN
T.R.L – 100,00 KN
V.D – 100,00 KN
J.P – 100,00 KN
LJ.B.T- 50,00 KN
T.R – 200,00 KN
A.B – 50,00 KN
R.M – 200,00 KN
R.M – 200,00 KN
A.O.T – 50,00 KN
S.P – 200,00 KN
S.M – 300,00 KN
D.D – 50,00 KN
V.D – 100,00 KN
B.K – 500,00 KN
B.L – 100,00 KN
D.Č – 20,00 KN
Z.P – 150,00 KN
I.K – 100,00 KN
I.P – 200,00 KN
I.P – 100,00KN
Z.T – 10,00 KN
M.B – 200,00 KN
L.R – 50,00 KN
K.Č – 30,00 KN
Z.D – 50,00 KN
I.G – 100,00 KN
P.R – 100,00 KN
L.M – 80,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
P.K – 500,00 KN
I.T – 100,00 KN
R.G.D – 100,00 KN
J.C.R – 200,00 KN
D.J – 200,00 KN
N.J – 150,00 KN
I.S – 500,00 KN
Ž.H – 100,00 KN
T . T – 200,00 KN
M.P.G – 300,00 KN
E.B – 100,00 KN
D.S – 100,00 KN
S.G – 50,00 KN
A.M – 100,00 KN
V.M.M -50,00 KN
M.A – 100,00 KN
M.V – 100,00 KN
D.V – 100,00 KN
I.V – 50,00 KN
I.S – 100,00 KN
A.R – 50,00 KN
M.B – 100,00 KN
D.D – 100,00 KN
R.P.M – 400,00 KN
PRAVNA OSOBA – 500,00 KN
L.T – 100,00 KN
S.B – 50,00 KN
M.F – 100,00 KN
M.K – 400,00 KN
B.D – 100,00 KN
Đ.D – 20,00 KN
S.V – 100,00 KN
P.J – 50,00 KN
K.K.K – 100,00 KN
P.V – 100,00 KN
F.B – 27,07 KN
S.K – 200,00 KN
H.D – 100,00 KN
M.R – 100,00 KN
L.M – 20,00 KN
PRAVNA OSOBA – 200,00 KN
E.F – 200,00 KN
D.T – 100,00 KN
M.P – 50,00 KN
J.V – 100,00 KN
S.L – 1 000,00 KN
Z.A – 30,00 KN

NA DAN 25.06.2021 DO 00:00 PRISTIGLO JE 24 714,06 KN I 160 EURA ŠTO UKUPNO IZNOSI 127 242,06 KN
ISPRAVAK – dodatnom provjerom i zbrajanjem ustanovili sam grešku u brojanju tj. umjesto 26 514,06 kn izračunat je gornji iznos tako da na današnji dan ukupna cifra je 129 042, 06 kn !!!

UPLATE PRISTIGLE U PERIODU OD 25.06.2021 NAVEČER DO 28.06.2021

V.Ć – 50,00 KN
D R – 50,00 KN
S.B – 200,00 KN
E.G – 100,00 KN
A.T – 250,00 KN
I.L – 100,00 KN
B.H – 100,00 KN
Z.K – 200,00 KN
A.B I M.B – 50 EURA
A.T – 50 EURA
G.E – 20 EURA
D.S – 10 EURA
M.J – 25 EURA
J.V I S.V – 20 EURA
M.B I I.B – 50 EURA
V.L.M – 10 EURA
I.M – 10 EURA
A.K – 50 EURA
A.L – 97,00 KN
E.J – 150,00 KN
M.K.R – 200,00 KN
M.Š – 300,00 KN
O.S – 250,00 KN
N.V – 100,00 KN
T.V – 100,00 KN
A Š – 100,00 KN
H.A – 50,00 KN
Đ.B – 100,00 KN
Z.H – 500,00 KN
M.D – 100,00 KN
G.M – 500,00 KN
K.B – 100,00 KN
A.T – 200,00 KN
M.N.J – 100,00 KN
M.R – 100,00 KN
Ž.M – 50,00 KN
R.V – 100,00 KN
S.E – 30,00 KN
B.N – 200,00 KN
B.A I A – 200,00 KN
D.K – 100,00 KN
D.K – 50,00 KN
D.V – 70,00 KN
PRAVNA OSOBA 1 000,00 KN
M.D – 100,00 KN
I.A – 50,00 KN
P.S – 30,00 KN
S.M.I – 50,00 KN
K.M – 100,00 KN
K.D – 100,00 KN
G.L – 300,00 KN
K.Ž – 100,00 KN
V.LJ – 50,00 KN
M.S – 100,00 KN
CLOUD LIMITED 200,00 KN
M.L – 300,00 KN
O.M – 100,00 KN
S.P.Ž – 50,00 KN
N.J – 100,00 KN
N.A.M – 100,00 KN
L.R – 100,00 KN
R.M – 200,00 KN
Ž.P – 100,00 KN
M.L – 100,00 KN
Z.M – 30,00 KN
M.P – 200,00 KN
LJ.J – 100,00 KN
N.M – 350,00 KN
B.M – 300,00 KN
D.D – 100,00 KN
L.L.R – 50,00 KN
L.P.A – 200,00 KN
N.D – 50,00 KN
S.N – 200,00 KN
T.R.S – 200,00 KN
V.R – 100,00 KN
B.J – 300,00 KN
PRAVNA OSOBA – 300,00 KN
C.S – 200,00 KN
V.P – 100,00 KN
D.K – 100,00 KN
L.J – 400,00 KN
M.K – 100,00 KN
M.S – 200,00 KN
M.O – 150,00 KN
S. B – 100,00 KN

UPLATE PRISTIGLE U PERIODU OD 25.06.2021 NAVEČER DO 28.06.2021 IZNOSE 12 057,00 KN I 295 EURA ŠTO UKUPNO IZNOSI 143 311,00 kn

UPLATE PRISTIGLE 29.06.2021 I 30.06.2021

B.K – 200,00 KN
K.B – 100,00 KN
I.H – 50,00 KN
S.Đ – 500,00 KN
D.H – 200,00 KN
M.Š – 100,00 KN
M.B – 1 000,00 KN
D.L – 30,00 KN
K.E – 50,00 KN
I.Đ – 40,00 KN
M.T – 50,00 KN
S.R – 200,00 KN
M.K – 100,00 KN
D.K – 100,00 KN
I.M – 50,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 400,00 KN
D.B – 100,00 KN
B.D – 100,00 KN
I.K – 50,00 KN
T.P – 100,00 KN
I.F – 100,00 KN
G.M – 75,00 KN
V.C – 50,00 KN
B.F – 200,00 KN
L . J – 200,00 KN
A.K – 200,00 KN
G.P – 100,00 KN
PRAVNA OSOBA – 1 000,00 KN
K.M – 200,00 KN
Ž.N – 50,00 KN
S.Š – 100,00 KN
D.K – 50,00 KN
S.P – 150,00 KN
B.H – 28,00 KN
P.I – 700,00 KN
T.M – 50,00 KN

DANA 29. I 30.06.2021. UPLAĆENO JE 7973,00 KN ŠTO U UKUPNOM IZNOSU ČINI 151 284,00 KN !!!!

UPLATE PRISTIGLE NA DAN 01.07.2021. I 02.07.2021.

J.Š – 100,00 KN
M.M – 200,00 KN
N.K – 200,00 KN
P.P – 100,00 KN
V.P – 50,00 KN
I.I – 50,00 KN
I.Ž – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 200,00 KN
T.M – 100,00 KN
N.U – 100,00 KN
S.F – 100,00 KN
D.I – 100,00 KN
P.J – 19,00 KN
D.K – 200,00 KN
K.I – 100,00 KN
M.K – 200,00 KN
PRAVNA OSOBA – 100,00 KN
J.A – 150,00 KN
I.P.Z – 70,00 KN
UPLATE PRISTIGLE NA DAN 01.07.2021. I 02.07.2021. 2 339,00 KN ŠTO UKUPNO IZNOSI 153 623,00 KN !!!

UPLATE PRISTIGLE OD 05.07.2021. – 07.07.2021.

S.S – 500,00 KN
V.T.N – 100,00 KN
S.K – 50 EURA
Ž.S – 73,00 KN
D.B – 100,00 KN
M.Z.L – 500,00 KN
M.K – 100,00 KN
S.M – 50,00 KN
S.P – 100,00 KN

UKUPNO UPLAĆENO 1523,00 KN i 50 EURA ŠTO UKUPNO IZNOSI 155 521,00 KN

Prvo druženje s volonterima 16.05.2021.
Za novi početak P.T.O. KLEMENTINA