Istriana za humanost 2022

19.12.2022 udruzi Istra Pomaže dodijeljeno je vrijedno priznanje na razini Županije od strane Radio Pule i Istarske Županije. Za svoje akcije koje su bile napravljene za pomoć stanovništvu Banovine, ali i kasnije raseljenom stanovništvu Ukrajine na području Hrvatske udruga je osvojila Istrianu za humanost.

Svjesni smo da je sve to ostvareno zahvaljujući Vašoj podršci te Vam se od srca zahvaljujemo te vjerujemo da ćemo u budućnosti i dalje biti Vaša produžena ruka u pomaganju potrebitima.

Druženje u Zagrebu
Darivanje djece iz Ukrajine povodom blagdana