Novčane donacije udrugama u humanitarne svrhe

Mnogi poduzetnici često, osim za profit i povrat ulaganja, rade i za dobrobit zajednice. Najčešće to čine uključujući se u humanitarne akcije koje organiziraju fizičke osobe građani ili udruge koje se bave humanitarnim radom.

No, čak i kada žele samo pomoći, poduzetnici uvijek moraju razmišljati o urednoj i vjerodostojnoj dokumentaciji kao i poreznom aspektu svojih donacija kako bi bili usklađeni sa svim zakonima i propisima koji uređuju poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Stoga ćemo u ovom ćemo tekstu objasniti što je to donacija i na koji način poduzetnici mogu darivati udruge u humanitarne svrhe. Iako donacije mogu biti u novcu, stvarima ili uslugama, fokusirat ćemo se na one najčešće, a to su novčane donacije.

Što je donacija?

Donaciju, odnosno darovanje karakterizira davanje dara u novcu, stvarima ili uslugama primatelju, bez ikakve naknade ili protuusluge. Vrlo često se poistovjećuje donacija, odnosno darovanje, sa sponzorstvom, međutim to su dva posve različita pojma. Za razliku od donacije, sponzorstvo je darovanje uz određenu promidžbenu protuuslugu te se ono ne smatra donacijom.

Donacije s aspekta poreza na dobit

Poduzetnici mogu donacije uplaćivati u neograničenim iznosima, međutim ukoliko žele da im iste budu porezno priznate, potrebno je zadovoljiti određene uvjete. Naime, prema članku 7. Zakona o porezu na dobit, donacije su porezno priznati rashod ako su učinjene u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, i to do najviše 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

PDV kod donacija u novcu

Na donacije koje poduzetnici isplaćuju u novcu ne obračunava se PDV. Isto tako, za izvršenu donaciju u novcu poduzetnici ne izdaju račun.

Potrebna dokumentacija kod donacija

Prilikom isplate donacija u novcu, poduzetnici bi trebali osigurati sljedeću dokumentaciju:

  • izvadak sa žiroračuna ili blagajničku isplatnicu,
  • zamolbu za donaciju (umjesto zamolbe stava smo da je dovoljno priložiti javni poziv objavljen u lokalnim novinama ili s društvenih mreža),
  • odluku o donaciji,
  • potvrdu o primitku donacije koju izdaje primatelj.

U nastavku dajemo primjer Odluke o donaciji i Potvrde o primitku donacije koje je moguće iskorititi kao predložak za izradu vlastitih odluka i/ili izjava.

Primjer Odluke o donaciji (.doc)

Primjer Potvrde o primitku donacije (.doc)

Ovu objavu je napisala: Silvija Radulović, direktorica računovodstvenog ureda R. S. Bonum d.o.o.

Humanitarni nogometni turnir “Za Vitin osmijeh”
Kraj uspješne akcije #ZajednoZaStjepana